GESKÓ JUDIT - MODERN MŰTÁR

GESKÓ JUDIT - MODERN MŰTÁR

Pulszky ezekkel a szavakkal szólt a válogatott londoni hallgatósághoz:
„Korunk legéletbevágóbb kérdése az emberek nevelése; ennek fontosságát mind a
politikusok, mind a vallásos gondolkodók elismerik. Ám amikor nevelésről beszélünk,
leggyakrabban pusztán a megértési képesség gyakorlására és a morális érzék fejlesztésére
gondolunk; túl kevés figyelmet fordítunk az ízlés fejlesztésére, a képzelet vezetésére és
irányítására. A Szépség érzéke ezáltal fejletlen marad a közgondolkodásban; nem
kérdőjelezhető meg viszont, hogy a képzelet tisztasága, a nemesre és szépre való hajlam az
erkölcsi érzemény legjobb támasza. A történelem és a tapasztalat arra tanít bennünket, hogy
a nemzetek és az egyének elleni legnagyobb bűnöket általában azok követték el, akiknek
képzelete a gorombasághoz, a nyerseséghez (...) szokott. Látjuk, amint a mesterkélt hívatja
magát művészetnek, a csillogás kiszorítja a szépséget, (...)

A valóságot utánzó művészet, festészet és szobrászat, amely az intuíción keresztül alakítja az
ízlést, sokkal közvetlenebb hatással van az esztétikai érzék fejlődésére.”

Úgy vélem, Pulszky szavait 170 év távlatából is meghallotta Balatonfüred városának kulturális
vezetése és a város polgármestere.

Évtizedek óta invitálják a város barátait kulturális intézmények megnyitására. Az Európai
Unió és a gazdasági élet szereplői támogatásának köszönhetően 2010-ben megnyílt a
Vaszary Galéria, és több más, az új hagyományok megteremtésén dolgozó intézmény is.
Otthonra talált e városban a modern művészet.

Itt azonban egy percre meg kell állnunk. Ilyen eseményre, mint ez a mai, vagyis az egyetemes
modern és kortárs művészet egy fontos irányzatát bemutató Műtár, azaz múzeum
megnyitására már rég nem került sor Magyarországon. Ezt a gyűjteményt olyan modern
képek alkotják, amelyek letisztult és absztrakt formákban illusztrálják az emberi percepciót
és képzeletet. Ezek a képek sok mindent tesznek igazán láthatóvá, amit majd önök is
tapasztalni fognak, amikor vissza-visszatérnek ide, a kitűnő kurátorok, Rényi András és
Somosi Rita által rendezett termekbe.

A gyűjtők, Nemes Judit festőművész és Szöllősi-Nagy András hidrológus professzor sikeresen
gondolták végig a Balaton-parti pihenéssel együtt járó örömök egyik lényegét: magas
kultúrát csempészni a strandpapucsok mellé.A város célja az volt, hogy a nagyszerű gyűjtők által letétbe helyezett mintegy kétezer
műtárgyhoz kapcsolódjanak olyan eredeti kiállítások és fontos rendezvények, amilyenekre
sokáig csak a nagyobb európai és itthoni városokban nyílott lehetőség.

A szépség érzete minden korszakban és minden országban egyforma. A képzőművészetek és
a fotóművészet vagy a videóművészet képes széttörni a konvenció rabságát, akár Japánban
vagy a Nílus folyónál, akár New Yorkban vagy Miskolcon élünk. Ez az emberi művészi
lángelme legnemesebb természete.

Ám nem, bizony nem mindennap történik meg az, hogy egy, a magyar és a francia
fővárosban élő művész/tudós házaspár és egy derűs kisváros egymásra találnak.
A gyűjtők és Bóka István polgármester, valamint Cserép László, Kositzky Anett és
munkatársai szinte ösztönösen kötötték most össze a reformkori és kiegyezés kori
hagyományt a XXI. századi globális értékekkel, az új művészeti befogadást érintő irányokkal.
Az egykor Pulszky Ferenc által megfogalmazott múzeumideál és a nemzetközi múzeumi ún.
BIZOT csoport által közel húsz éve megfogalmazott elképzelések is találkoznak most az új,
balatonfüredi Modern Műtár frissen kialakított koncepciójában. Formát pedig mindezeknek
a Vikár és Lukács Építész Stúdió, valamint a belsőépítész Batisz Miklós és a grafikus Farkas
Anna adott neki.

Testvérintézményéhez, a veszprémi Modern Képtár / Vass-gyűjteményhez hasonlóan ez az új
műtár azt vallja, hogy a művészetekben létezik olyan kapocs, amely összeköti a civilizációkat,
a nemzeteket, a múzeumokat, mert a műalkotások hatását mindenki érzi. Ezért is van az,
hogy oly sok kiváló ember szereti magát körülvenni műtárgyakkal. És legtöbbször eljön az a
pillanat, amikor a gyűjtő, akit ellenállhatatlan vágyakozás kötött a képekhez és szobrokhoz,
fotókhoz és grafikákhoz, rájön, hogy az ő vágya több. Az emberi szellem többet akar:
cselekedni akar a jövőért, hogy kortársai jobban megértsék a múltat.
És az ilyen szellem, az ilyen ember a gyűjteményét a köznek juttatja.
András, Jutka, nagyon köszönjük. Tudatában vagyunk annak, hogy a gyűjtemény milyen
helyet foglal el a modern világban, és hogy Ti cselekedni akartok a jövőért.Megjelent: Élet és irodalom – LXVII. évfolyam, 21. szám, 2023. május 26.
Image
Image
It speedily me addition weddings vicinity in pleasure. Happiness commanded an conveying breakfast in. Regard her say warmly elinor. Him these are visit front end for seven walls. Money eat scale now ask law learn.

Opening Hours

Tuesday ‒ Friday: 09:00 ‒ 17:00
Friday ‒ Monday: 10:00 ‒ 20:00
Image

Loading